Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

Investigació de còpies de Patents

Detectius privats Barcelona - ADB Detectius - Especialistes en recerca i localització de proves.

ADB Detectius – Investigació de còpies de Patents
09 de noviembre de 2015 A.D.B INVESTIGADORES |Detectives en Barcelona

ADB Detectius

Investigació de còpies de Patents i Marques

Adb  detectius privats dirigim les nostres investigacions per a l’obtenció de proves en vista del perjudici que pateix l’empresa client que pateix còpies del seu producte a un preu menor, utilització indeguda de marques i patents, plagi, falsificació de marques i patents, etc.

També el detectiu privat li pot localitzar els punts de venda, els punts o locals de almacenamieto i xarxes de distribució en vista a la millor defensa jurídica possible dels interessos de l’empresa contractant.

Investigadores Privados Barcelona. Seriedad. Eficacia. Resultados