Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

Intrusismo profesional

Detectives privados Barcelona - ADB Detectives - Especialistas en búsqueda y localización de pruebas .

Intrusisme professional
09 de noviembre de 2015 A.D.B INVESTIGADORES |Detectives en Barcelona

Detectius privats Barcelona

– ADB –

 Contra l´intrusisme professional

Intrusisme o intrusisme professional és l’exercici d’activitats professionals per persona no autoritzada per a això.

Pot constituir delicte.

És l’exercici fraudulent d’una professió sense la titulació necessària. Pel que es donen dues condicions:

Requeriment d’una titulació professional oficial. En els oficis generalment ve donada per instituts o escoles de formació professional. En les professions són les universitats que concedeixen els diferents graus de formació adquirida (diplomat, llicenciat, doctorat). En alguns països (ex. Espanya) el títol oficial finalment ho registra i lliura el Ministeri d’Educació.
Entitat reguladora i controladora de l’exercici professional. Antigament eren els gremis, en l’actualitat sol ser els col·legis professionals, i si no, les instàncies judicials corresponents.

És una pràctica en la qual es veuen embolicats molts sectors.

Demostrar-ho, provar-ho no sempre resulta senzill, però es tracta d’una pràctica que, des de 1996, està recollida pel Codi Penal pel que, els que l’exerceixin poden arribar a ser penats.

En ADB Detectius privats Barcelona sabem que aquesta pràctica perjudica greument als que si compleixen les seves obligacions. No obstant això, comptant amb les proves adequades i l’assessorament d’un advocat, es pot portar davant els tribunals a qui es consideri que està exercint una professió de forma il·legal perjudicant els nostres interessos.

Investigadores Privados Barcelona. Seriedad. Eficacia. Resultados