Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

Localizació de persones

Localizació de persones
26 de octubre de 2015 A.D.B INVESTIGADORES |Detectives en Barcelona

Detectius privats – Localizació de persones

Adb detectius privats basa aquest tipus de serveis en l’interès legítim del nostre client. Per a una bona resolució del cas que ens ocupa és necessària la màxima informació per part del client pel que serà necessària una entrevista personal.

Podem ajudar a localitzar a Barcelona o la resta d’Espanya a una antiga amistat, un conegut o un familiar que per diverses circumstàncies es va perdre el contacte amb ells. Així com facilitar-los l’parador o direcció de deutors, i o persones en paradors desconeguts o desaparegudes, localització de persones fugides per diferents motius, etc. perquè pugui exercir les accions legals pertinents.

Investigadores Privados Barcelona. Seriedad. Eficacia. Resultados