Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

Bajas fingidas

Detectives privados Barcelona-ADB Detectives- Especialistas en búsqueda de pruebas.

Baixes fingides
01 de noviembre de 2015 A.D.B INVESTIGADORES |Detectives en Barcelona
baixes fingides

BAIXES FINJIDES
ADB detectius privats Barcelona

Actualment les baixes fingides són un gran problema per al món empresarial el rendiment correcte i productiu de qualsevol empresa, pime o anàleg ve determinat en gran part per la productivitat dels seus treballadors, si aquests no funcionen correctament l’empresa es veu perjudicada.

Des de la nostra agència, ADB detectius privats, vam iniciar les nostres intervencions a manera de verificació de l’actitud quotidiana de l’empleat, un possible treball, actituds en contra d’una bona recuperació, etc.

A partir d’aquest moment i valorant els resultats obtinguts vam prendre la decisió conjuntament amb l’empresa client d’ampliar o no l’informe amb les proves foto, vídeo gràfiques pertinents en vista a la millor defensa jurídica possible dels interessos de l’empresa contractant, asseguradora, mútua, etc.

Investigadores Privados Barcelona. Seriedad. Eficacia. Resultados