Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

Desviament de comandes, furts i robatoris de material

Desviament de comandes, furts i robatoris de material
09 de noviembre de 2015 A.D.B INVESTIGADORES |Detectives en Barcelona

Desviament de comandes, furts i robatoris de material

ADB detectius privats compta amb un excel·lent servei de vídeo vigilància mitjançant càmeres ocultes instal·lades en llocs estratègics per tal d’identificar l’autor o autors de furts, robatoris i sabotatges a tot tipus d’empreses, negocis, hostaleria, comunitats de veïns i establiments comercials, que coordinat amb serveis de vigilància, seguiment i observació ens ajudarà a poder identificar l’autor o autors d’aquests actes.

Hem informar-los que la vídeo vigilància a través de càmeres ocultes només podrà ser realitzada per detectius privats legalment habilitats (amb llicència en vigor) i es realitzarà en secret per un període no superior a trenta dies tal com marca la legislació.

El tipus de gravació, finalitat, ús i lloc seran realitzats segons els requisits i límits concrets que marca la llei.

No deixeu que segueixi passant, consulti’ns seu cas i trobarem la solució.

 

Investigadores Privados Barcelona. Seriedad. Eficacia. Resultados