Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

Cerca de deutors

Cerca de deutors
09 de noviembre de 2015 A.D.B INVESTIGADORES |Detectives en Barcelona

Cerca de deutors

ADB detectius privats està especialitzat en l’obtenció d’informació i localització del domicili particular i laboral deutor prèvia per al cobrament.

En moltes ocasions els deutors continuen desenvolupant diferents activitats empresarials i professionals per la qual cosa podem demostrar que disposen de mitjans econòmics suficients per a fer-se càrrec del deute dels nostres clients.

L’acció dels nostres detectius s’encamina a l’obtenció de totes les proves possibles i necessàries que evidenciïn la situació econòmica de la persona investigada o empresa objecte d’investigació. El resultat final de les nostres indagacions es formalitza mitjançant un detallat informe que inclou la relació de les diferents vies d’ingressos de l’investigat, incloent des de la participació en empreses fins a la capacitat econòmica d’aquestes.

Aquest informe documental que servirà de prova davant els jutjats corresponents, per tal d’exercitar les accions legals pertinents.

Investigadores Privados Barcelona. Seriedad. Eficacia. Resultados