Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

Absentisme laboral

Absentisme laboral
01 de noviembre de 2015 A.D.B INVESTIGADORES |Detectives en Barcelona

Absentisme laboral

L’absentisme laboral de manera continuada és un gran problema per al món empresarial, el rendiment correcte i productiu de qualsevol empresa, pime o anàleg ve determinat en gran part per la productivitat dels seus treballadors, si aquests no funcionen correctament l’empresa es veu perjudicada.

Des ADB detectius privats, vam iniciar les nostres intervencions a manera de verificació de l’actitud quotidiana de l’empleat, un possible treball extra, actituds en contra d’una bona recuperació, etc.

A partir d’aquest moment i valorant els resultats obtinguts vam prendre la decisió conjuntament amb l’empresa d’ampliar o no l’informe amb les proves foto, vídeo gràfiques pertinents en vista a la millor defensa jurídica possible dels interessos de l’empresa contractant, asseguradora, mútua , etc.

Investigadores Privados Barcelona. Seriedad. Eficacia. Resultados