Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

Detectives Barcelona - ADB - Absentismo laboral

Detectives privados Barcelona - ADB Detectives - Especialistas en búsqueda y localización de pruebas .

Absentisme laboral
9 noviembre, 2015 A.D.B INVESTIGADORES |Detectives en Barcelona
Absentisme laboral- baixes fraudulentes

L’absentisme laboral 

Adb detectius privats Un dels fonaments de la supervivència econòmica d’una empresa en contextos de crisi és el compromís professional. Eludir les responsabilitats, l’absentisme laboral, és un mal endèmic a totes les empreses que es fa més patent en temps com els actuals.

L’absència injustificada del lloc de treball per part d’un empleat equival a rendiment zero des del primer dia.  L´absentisme laboral  de manera continuada és un gran problema per al món empresarial, el rendiment correcte i productiu de qualsevol empresa, pime o anàleg ve determinat en gran part per la productivitat dels seus treballadors, si aquests no funcionen correctament l’empresa es veu perjudicada.

Per aturar l´ absentisme laboral no es poden donar pals de cec. Cal comptar amb detectius especialistes que assessorin i que actuïn amb la màxima eficàcia. En Adb Detectius portem 15 anys al servei d’empreses de tot l’Estat, especialment a Barcelona, ​​on, identifiquem individualment els casos d’absentisme injustificat, vam mostrar les seves accions i aportem les proves necessàries perquè l’empresa pugui prendre les mesures sancionadores corresponents.

Hi ha una diferència fonamental a l’hora d’acomiadar un treballador absentista. Amb o sense proves.

L’absentisme laboral provat redueix a més de la meitat el preu de l’indeminación a concedir per l’empresari, ja que és un aval per a un acomiadament procedent.

En Adb detectius localitzem a l’absentista a instàncies del client, es registren les seves activitats durant el temps requerit. Aquesta informació, sempre en el marc de la més estricta confidencialitat, es trasllada fidelment a un informe pericial que es converteix en prova fonamental a l’hora de justificar un acomiadament procedent, fins i tot davant d’un tribunal si arriba el cas.

Investigadores Privados Barcelona. Seriedad. Eficacia. Resultados